ENERGETICKÝ ŠTÍTEK

Energetický štítek

Objednejte si průkaz
energetické náročnosti budovy

Měli byste vědět

Kdo musí mít šítek?

Podle Zákona 406/2000, §7a:

 1. Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen
  • zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov,
  • zajistit zpracování průkazu u budovy užívané orgánem veřejné moci
   • od 1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 (m2)
   • od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 (m2),
  • zajistit zpracování průkazu pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy
   • s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 (m2) do 1. ledna 2015,
   • s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 (m2) do 1. ledna 2017,
   • s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 (m2) do 1. ledna 2019.
 2. Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni
  • zajistit zpracování průkazu
   • při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
   • při pronájmu budovy,
   • od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy,
  • předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii
   • možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy,
   • možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu budovy nebo ucelené části budovy,
  • předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii
   • kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
   • nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,
  • zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při
   • prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
   • pronájmu budovy nebo ucelené části budovy.
 3. Vlastník jednotky je povinen předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii
   • možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky,
   • od 1. ledna 2016 možnému nájemci jednotky před uzavřením smluv týkajících se nájmu jednotky,
  • předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii
   • kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
   • od 1. ledna 2016 nájemci jednotky nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,
  • zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při
   • prodeji jednotky,
   • od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky.